Lees het laatste nieuws en relevante praktijkvoorbeelden en publicaties
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Thema-update innovatiegericht inkopen
juni 2023

Online lezen
  |  Afmelden

In deze thema-update innovatiegericht inkopen leest u het laatste nieuws, terugblikken op kennissessies en aankomende evenementen.
Gasunie ook in 2022 meest innovatievriendelijke publieke inkoper
De Nederlandse Gasunie kocht in 2022 gemiddeld genomen het meest innovatievriendelijk in van alle publieke inkopers in Nederland. Dat blijkt uit de Top 10 ‘innovatievriendelijke inkopers’ in de publieke sector, die Universiteit Utrecht, TenderNed en PIANOo over 2022 opstelden. Publieke organisaties worden hierbij gewaardeerd en gerangschikt op toepassing van innovatievriendelijke instrumenten. Gasunie had vorig jaar ook de hoogste gemiddelde score. Kijken we naar de totaalscore per organisatie, dan zien we dat Rijkswaterstaat haar leidende positie vasthoudt.
Lees meer
Europees Parlement bereikt akkoord over AI Act
Het Europees Parlement heeft een akkoord bereikt over de AI Act. Deze verordening legt de voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van Artificiële Intellegentie in Europa vast en geldt dus ook voor AI-toepassingen die overheden inkopen of laten ontwikkelen. De afgelopen weken is er uitvoerig over de vele amendementen gedebatteerd, bijvoorbeeld over de definities en verplichtingen van AI-systemen met een ‘hoog risico’ en ‘AI voor algemeen gebruik’.
Lees meer
Publieke organisaties gezocht voor monitoring biodiversiteit met satellietdata
Satellietdata bieden nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van biodiversiteit. Het Netherlands Space Office (NSO) lanceert de komende tijd een innovatiecompetitie voor ondernemers met als doel toepassingen te ontwikkelen voor het monitoren van biodiversiteit. Deze ondernemers zullen samenwerken met publieke organisaties bij het ontwikkelen en testen van producten en diensten. Het NSO zoekt overheden die hieraan willen deelnemen.
Lees meer
Innovatiegericht inkopen aan bod in commissiedebat Tweede Kamer
Op woensdag 21 juni 2023 stond het onderwerp innovatiegericht inkopen op de agenda van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat. Het commissiedebat ging deels over het missiegedreven innovatiebeleid. Belangrijk thema hierin is kennisvalorisatie: het operationaliseren of naar de markt brengen van kennis. Verder geeft de minister aan dat het kabinet met randvoorwaarden en regelgeving wil sturen en stimuleren op het inkopen van innovaties door de overheid.
Lees meer
Praktijkvoorbeeld: Innovatiecompetitie Smart Mobility Flevoland
Flevoland organiseerde met ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO een innovatiecompetitie, met als doel het verkeer beter te laten doorstromen bij grote evenementen en de betrokken partijen beter met elkaar te laten samenwerken. Adviseur Verkeerskunde Tjesco Gerts en aanbestedingsjurist Jeroen Reiber delen hun ervaringen en lessen. "Een SBIR biedt voor ons meer ruimte om echte innovatie uit de markt te halen dan een regulier aanbestedingstraject".
Lees meer
Lessen uit Community of Practice Digitale Innovaties
De CoP kwam dit jaar al twee keer bijeen, online en voor het eerst ook op locatie, met inspirerende sprekers. Lees de belangrijkste lessen in onze terugblikken:
Common ground
‘Door data op één centrale plek te bewaren en via een “servicelaag” te ontsluiten, kunnen gemeenten wendbaarder werken en sneller veranderingen of innovaties doorvoeren.’, vertelde Wouter Bruining, strategisch adviseur CIO-office van de gemeente Utrecht. Hij deelde op 16 mei in Utrecht in de CoP zijn ervaringen met Common Ground. ‘Zonder samenwerking geen Common Ground!’.
Lees meer
Onderzoek & ontwikkeling inkopen en innoveren in een open community
Hoe ga je met één kennispartner in zee binnen de kaders van de Aanbestedingswet? Op 14 maart 2023 vertelden Eline Spruit-van Vuurden en Sander Knol van Rijkswaterstaat in de CoP over hun aanpak. Chris Karman legde uit hoe de open innovatiecommunity DigiShape is uitgegroeid tot een succes voor innoveren in een brede samenwerking. 
Lees meer
Terugblik: Wetenschapsmiddag Innovatiegericht Inkopen
Tijdens de online wetenschapsmiddag Innovatiegericht Inkopen op 13 februari 2023 kwamen 2 recente onderzoeken en verschillende visies op innovatiegericht inkopen aan bod. Bart Lenderink (Universiteit Twente) onderzocht de toepassing van innovatiebevorderende strategieën bij civieltechnische overheidsopdrachten. Saurabh Varanise onderzocht de samenwerkingsinstrumenten die worden toegepast bij Nederlandse bouwteams en vergeleek die met toepassing bij vergelijkbare geïntegreerde contractvormen in het buitenland.
Naar de video 
Voorlichtingsvideo Innovatie inkopen
Koop je innovatiegericht in, dan stel je een andere vraag aan de markt. Je stelt je open voor verschillende invalshoeken en originele ideeën. Dat vergt een andere manier van denken en doen binnen de organisatie, blijkt ook uit het rapport Innovatie inkopen in de publieke sector (zie bericht hieronder). In het kader van het programma Beter Aanbesteden ontwikkelden we een video die helpt om binnen een organisatie aandacht te vragen voor innovatiegericht inkopen.
Naar de video
Publicaties
Werkgroep inventariseert Knelpunten bij ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’
De werkgroep Innovatiegericht Inkopen identificeerde in 2022 de knelpunten rond innovatiegericht inkopen. Onvoldoende erkenning van de potentie, een te abstracte innovatieagenda en mijden van risico’s en kosten worden als de belangrijkste belemmeringen voor innovatiegericht inkopen benoemd. Ook geeft de werkgroep aandachtspunten en aanbevelingen – zowel aan de minister van Economische Zaken en Klimaat als aan individuele aanbestedende diensten - om die belemmeringen weg te nemen.
Bekijk rapport
Bijeenkomsten
Community of Practice Digitale innovaties (online)
Wat is er voor nodig om nieuwe digitale oplossingen met bijvoorbeeld algoritmes of big data te laten ontwikkelen en af te nemen? En wat vergt het van jouw organisatie om die digitale innovaties toe te passen? In de Community of Practice (CoP) Digitale Innovaties deel je vragen en ervaringen met anderen en geven experts duiding op specifieke onderwerpen. Op 26 september en 21 november komt de CoP online bijeen. Zodra de onderwerpen en sprekers bekend zijn, verschijnen die op onze site.
26 september  21 november
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties