Word jij onze nieuwe adviseur innovatiegericht inkopen?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

PIANOo-alert nr. 457
27 juni 2024

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
Terugblik deelsessie ‘Concurentiegerichte dialoog’ - PIANOo-congres
Bron: PIANOo
In de deelsessie ‘Concurrentiegerichte dialoog: hoe voer je het gesprek in de praktijk’ van de gemeente Den Haag en Stedin deelden de sprekers hun aanpak rondom de gesprekken met potentiële leveranciers. Ook vertelden zij hoe zij een semi-autonoom energienet in de haven van Scheveningen hebben gerealiseerd.
Lees meer
Analyse Actieplannen MVOI biedt extra handvatten
Bron: PIANOo
In mei 2022 is het Manifest MVOI 2022-2025 gepubliceerd. Met de ondertekening van dit manifest committeerden bestuurders zich aan het opstellen en indienen van een actieplan MVOI. Benieuwd naar de stand van zaken? Of heb je behoefte aan extra handvatten voor het opstellen of verbeteren van een actieplan? Lees de ‘Analyse Actieplannen MVOI’.
Lees meer
Word jij onze nieuwe adviseur innovatiegericht inkopen?
Bron: PIANOo
Wil jij overheden helpen hun inkooptraject innovatiegerichter vorm te gegeven? Word je enthousiast van het delen van kennis en praktische informatie over het inkopen van innovaties? Werk je projectmatig en denk je vooral in mogelijkheden? Dan is PIANOo op zoek naar jou!
Lees meer
Wat betekent generatieve AI voor de toekomst van inkoop en verkoop bij aanbesteden?
Bron: Beter Aanbesteden
Over dit thema gingen experts in gesprek tijdens een webinar van de Week van Beter Aanbesteden. Onder meer deze vragen kwamen aan bod: Hoe gaat AI in de toekomst helpen bij aanbestedingen? Wat zijn hierbij de belangen, voordelen en risico’s? En wat kunnen inkopers en verkopers van elkaar leren op dit gebied? Je kunt de videosamenvatting van dit webinar nu terugkijken.
Lees meer
Onderzoek naar goed opdrachtgeverschap binnen 3 inkoopcategorieën Rijk
Bron: Rijksoverheid
Het rapport Onderzoek naar goed opdrachtgeverschap ten aanzien van de juiste beloning van externe arbeidskrachten bij het Rijk in 3 categorieën is aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor waren Kamervragen over de onderbetaling van werknemers bij de inhuur van juridische ondersteuning.
Lees meer
Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 3 nieuwe adviezen gepubliceerd. De adviezen betreffen: mocht aanbesteder afgaan op informatie website?, geen sprake van het delen van (bedrijfs)vertrouwelijke informatie en onterecht beroep op uitzondering technische redenen.
Lees meer
Schiphol gooit het roer om bij aanbesteding na debacle bij beveiliging
Bron: Het Financieele Dagblad
Schiphol Group start dit jaar gesprekken over nieuwe, meerjarige contracten met schoonmaakbedrijven en beveiligers op de luchthaven. De aanbestedingen gaan er heel anders uitzien. De luchthaven verlangt van zijn dienstverleners meer aandacht voor werknemers, hun werkomstandigheden en de mogelijkheden om zich te ontplooien.
Lees meer
Rijkswaterstaat zet weer mooie stap naar meer sociale impact door samenwerking
Bron: Rijkswaterstaat
Op 6 juni 2024 is er een Memorandum van Overeenstemming (MoU) ondertekend tussen Rijkswaterstaat en het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten. Met gezamenlijke inspanningen willen zij bijdragen aan het bevorderen en realiseren van sociale impact.
Lees meer
Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 24
Bron: VdLC publishers/consultants BV
Er zijn 4 uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze gaan over: Rechter wil duidelijkheid over niet Didam-conforme overeenkomsten, geen fundamentele gebreken in aanbestedingsprocedure, CC voldoet aan gestelde ervaringseisen met onderaannemer CC België en onafhankelijk onderzoek naar klokkenluidersmeldingen.
Lees meer
Vijf bruggen halen, vier betalen; waarom zou een inkoper dat niet willen?
Bron: Cobouw
Niet de wet, maar de mindset van inkopers en infrabeheerders belemmert het slim aanbesteden van alle kunstwerken die vernieuwd moeten worden, meent de Bouwcampus. Als alle te renoveren en vervangen kunstwerken één voor één worden aanbesteed en aangepakt, schiet het volgens hen niet op.
Lees meer