Start Netwerk contractmanagers Ketenverantwoordelijkheid & ISV
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

PIANOo-alert nr. 451
4 april 2024

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
European Innovation Procurement Awards uitgereikt in Brussel
Bron: PIANOo
Op 19 en 20 maart 2024 vond de Innovation Procurement Conference plaats in Brussel. De conferentie is een initiatief van België in de rol als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Tijdens de conferentie zijn 2 prijzen uitgereikt aan succesvolle initiatieven op het vlak van innovatiegericht inkopen in Europa.
Lees meer
Eerste FSR-onderzoek van Europese Commissie afgesloten
Bron: Expertisecentrum Europees Recht
Het eerste door de Europese Commissie opgestarte onderzoek onder de verordening buitenlandse subsidies (FSR) is ingetrokken. De betrokken fabrikant in de onderzochte aanbestedingsprocedure heeft zich teruggetrokken.
Lees meer
Déclaration de Chaillot legt basis voor decarboniseren van bouwsector-analyses
Bron: ICLEI
Van 7-8 maart 2024 vond het Buildings and Climate Global Forum plaats in Parijs. Het Forum werd afgesloten met de Déclaration de Chaillot. Deze gezamenlijke verklaring van 70 nationale overheden schetst een internationaal samenwerkingskader voor het decarboniseren en toekomstbestendig maken van de bouwsector.
Lees meer
Projectenkalender Waterschapsmarkt geeft markt en overheden inzicht
Bron: Unie van Waterschappen
Op 20 maart lanceerde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2024-2025. De kalender geeft marktpartijen, overheden en waterschappen onderling een overzicht van komende projecten van de waterschappen. Dit draagt bij aan de juiste match van vraag en aanbod van onder meer materieel, capaciteit en kennis.
Lees meer
EC stuurt Nederland aanmaning inzake aanbestedingsplichten
Bron: Expertisecentrum Europees Recht
Nederland wordt door de Europese Commissie (EC) verzocht om te reageren op het besluit van eind 2023 tot rechtstreekse gunning van een concessieovereenkomst voor passagiersvervoer per spoor voor de periode 2025-2034 aan de NS. Volgens de Commissie had een concurrerende gunningsprocedure moeten plaatsvinden.
Lees meer
Actuele uitspraken aanbestedingsrecht weken 11 en 12
Bron: VdLC publishers/consultants BV
Er is 1 uitspraak gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze gaat over: Geen sprake van een aanbestedingsplichtige opdracht.
Lees meer  
Bijeenkomsten
Webinar - opstellen Actieplan MVOI
 
De basistraining over het opstellen van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) wordt nog één keer aangeboden. Op 11 april doorlopen we stap voor stap het actieplan en het Manifest MVOI komt kort aan bod. Hierna organiseren we 3 verdiepingssessies over de actieplannen MVOI.
Lees meer
Netwerk contractmanagers Ketenverantwoordelijkheid & ISV
Wil je als contractmedewerker/manager bijdragen aan betere omstandigheden in de keten? Wil je hierover het gesprek aangaan met je leveranciers? En ben je geïnteresseerd om te leren van andere contractmanagers en experts? Meld je dan aan voor dit netwerk. De eerste bijeenkomst is op 18 april.
Lees meer
Verdiepingssessies Actieplan MVOI
Ben jij op zoek naar verdieping bij het bepalen van ambities en het maken van keuzes omtrent de MVOI-thema’s? Zoek je houvast bij borging van MVOI? Of wil je meer weten over evaluatie en rapportage? Meld je dan aan voor de serie verdiepingssessies, de eerste start op 24 april.
Lees meer
Gemeentelijke inkoop in de schijnwerpers
Het 25-jarig bestaan van het GIP gaat niet ongemerkt voorbij. Op 25 april vindt het jubileumcongres plaats met als thema ‘de gemeentelijke inkoop in de schijnwerpers’. Met bijdragen van PIANOo, VNG, ministerie van EZK, Erasmus Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Nevi.
Lees meer
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties