Nieuwe tool Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

PIANOo-alert nr. 448
22 februari 2024

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
Nieuwe tool Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Bron: PIANOo
Sinds 7 februari 2024 heeft TenderNed de nieuwe UEA-tool beschikbaar gesteld voor alle aanbestedende diensten. Deze gebruiksvriendelijke tool vervangt het PDF-bestand van het UEA op de website van PIANOo.
Lees meer
Gemeenten krijgen geld voor inzet elektrische bouwmachines
Bron: Cobouw
Opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen en provincies willen wel emissieloos bouwen, maar deinzen geregeld terug vanwege relatief hoge kosten. Om bouwen en slopen met elektrisch materieel (ook vaartuigen) te stimuleren, stelt de regering nu 180 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer
Onderzoek: De toekomst van digitaal aanbesteden in Nederland
Bron: PPRC
PPRC heeft in opdracht van de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) onderzoek gedaan naar de toekomst van digitaal aanbesteden. Al deze uitkomsten zijn samengebracht in de rapportage Digitaal Aanbesteden.
Lees meer
Rode Draden 2024: van pilot naar opschaling
Bron: Versnellingshuis Circulair Inkopen
Circulair ondernemen op grotere schaal is niet altijd even makkelijk. Bedrijven met plannen om op te schalen wíllen wel, maar lopen tegen diverse belemmeringen aan. Hoe zorgen we ervoor dat die ondernemers die willen, ook daadwerkelijk kúnnen? De Rode Draden 2024 geeft inzicht in de belangrijkste belemmeringen die bedrijven ervaren bij het opschalen en welke oplossingen er voor zijn.
Lees meer
Nieuwe versie Toolbox veilig inkopen gelanceerd
Bron: Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NVTV)
De NCTV heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe versie uitgebracht van de Toolbox veilig inkopen. De Toolbox veilig inkopen is bedoeld voor alle partijen die aanbestedingsplichtig zijn, zoals (een deel van) vitale aanbieders, de Rijksoverheid, lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en kennisinstellingen.
Lees meer
Actuele uitspraken aanbestedingsrecht weken 5 en 6
Bron: :  VdLC publishers/consultants BV
Er zijn 10 uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze gaan o.a. over: Hof wil deskundigenrapport over vertragingskosten, opdracht wordt niet materieel gewijzigd door niet halen deadline, inschrijving terecht terzijde gelegd, aanrijtijden zijn voldoende kritisch onderzocht, fatale karakter oplevertermijn niet losgelaten en opdracht taxivervoer uit 2012 onterecht aan een derde gegund.
Week 5 Week 6
Gros van bouwers wint hoogstens 4 van de 10 aanbestedingen
Bron: Cobouw
Opdrachten binnenslepen in de bouw is flink aanpoten, blijkt uit cijfers van aanbestedingsplatform TenderNed. In opdracht van Cobouw verzamelde TenderNed data over hoe vaak bedrijven zich inschrijven op bouwopdrachten en die ook gegund krijgen. Vergeleken met andere sectoren, zoals de ict, mobiliteit en schoonmaak, weten bouwbedrijven hun inspanningen minder vaak om te zetten in gunningen.
Lees meer
Dataset aanbestedingsdata 3e en 4e kwartaal 2023
Bron: : TenderNed
TenderNed heeft de gegevens uit het aankondigingenplatform van het 3e en 4e kwartaal van 2023 toegevoegd aan de openbare dataset. De Excel- en JSON-bestanden bevatten alle openbare aanbestedingsdata vanaf 2016.
Lees meer
Bijeenkomsten
Webinar: Versnellings-netwerk Circulair Inkopen, de praktijk

Tijdens dit webinar op vrijdag 8 maart voeren we met elkaar het gesprek over hoe we meters gaan maken in de transitie naar de circulaire economie, door middel van het inkoopinstrument. We delen inspirerende praktijkvoorbeelden, resultaten en concrete handvatten, op basis van kennis en expertise. De sprekers worden nog bekend gemaakt, dus houdt de website in de gaten.

Lees meer
Webinar richtlijnen CSRD
en CSDDD, wat moet ik ermee?

Op maandag 25 maart organiseren Platform WOW en PIANOo een webinar over de Europese richtlijnen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Mariska Verseveld, senior aanbestedingsexpert bij PIANOo, vertelt welke impact deze richtlijnen hebben voor opdrachtnemers en opdrachtgevers.

Lees meer
Week van Beter Aanbesteden 25 t/m 29 maart 2024
25 mrt Webinar: Toepassen gunningsmethodiek Schoon en emissieloos bouwen
26 mrt Webinar: Wat kan inkoop leren van verkoop
27 mrt  Marktoriëntatie: Handvatten voor aanbesteding Bedrijfskleding
28 mrt Webinar: Beter aanbesteden door gebruik van data
28 mrt Webinar: Wat betekent generatieve AI voor de toekomst van inkoop en verkoop?
29 mrt Webinar: Aanbesteden voor beginnende en nieuwsgierige ondernemers
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties