Aanvulling stappenplan inkopen met de MKI: duurzame sportvloeren
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

PIANOo-alert nr. 449
2 mei 2024

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
Aanvulling stappenplan inkopen met de MKI: duurzame sportvloeren
Bron: Buyer Groups
Het stappenplan ‘Inkopen met de milieukostenindicator (MKI)’ (2020) van PIANOo biedt handvatten voor het inkopen met de MKI. De Buyer Group Circulaire Sportaccommodaties heeft inmiddels een bijbehorend addendum gepubliceerd. Dit document vult het stappenplan daar waar nodig aan met specifieke aandachtspunten en kansen voor het inkopen van kunstgras veldsystemen met de MKI.
Lees meer
Vernieuwde Marktvisie Verkeersborden en Bewegwijzering
Bron: Buyer Groups
Voor de productie van verkeers- en bewegwijzeringsborden worden veel primaire grondstoffen (veelal aluminium en staal) gebruikt. Dit terwijl er allerlei circulaire en biobased alternatieven beschikbaar zijn die voldoen aan alle eisen én een veel lagere milieu-impact hebben. Lees daarom de vernieuwde Marktvisie en Inkoopstrategie Verkeersborden en Bewegwijzering.
Lees meer
Aanbesteden jeugdzorg in verdomhoekje
Bron: Binnenlands Bestuur
Het aanbesteden van jeugdzorg ligt onder vuur. De Tweede Kamer ziet deze inkoopmethode liever vandaag dan morgen verdwijnen. Experts zijn sceptisch. Al is het omdat gemeenten helemaal niet hóeven aan te besteden. Er zijn genoeg alternatieven.
Lees meer
Vernieuwde versie Lexicon Circulaire Bouw
Bron: Platform CB’23
Platform CB’23 heeft zich de afgelopen 5 jaar ingezet voor gedragen afspraken over circulariteit in de bouw. Eenduidige terminologie is daar een belangrijk onderdeel van. Platform CB’23 heeft een derde – en laatste - versie van het Lexicon gepubliceerd die duidelijkheid biedt over de betekenis van ruim 150 verschillende termen in de circulaire bouw.
Lees meer
Europese Commissie start onderzoek onder het IIO
Bron: Europese Commissie
De Europese Commissie start een onderzoek op grond van het Instrument voor Internationale Overheidsopdrachten (IIO, ook wel International Procurement Instrument of IPI genoemd) naar discriminerende maatregelen en praktijken van China bij aanbestedingen voor medische apparatuur.
Lees meer
Minder bouwopdrachten Rijkswaterstaat, verschuiving in top aannemers
Bron: Cobouw
Rijkswaterstaat heeft vorig jaar minder opdrachten voor bouwers en ingenieurs op de markt gezet dan het jaar ervoor. Ook ziet de top van bouwers die veel klussen voor de infrabeheerder uitvoeren er anders uit. Dat blijkt uit het jaarlijkse gunningenonderzoek dat Cobouw uitvoert op basis van informatie uit TenderNed, het platform voor publieke aanbestedingen.
Lees meer
Actuele uitspraken aanbestedingsrecht weken 15 en 16
Bron: VdLC publishers/consultants BV
Er zijn 7 uitspraken gepubliceerdop rechtspraak.n. Deze gaan o.a. over: UWV moet selectiebeslissing intrekken, geen sprake van een grensoverschrijdend belang, NS aansprakelijk wegens niet aanbesteden twee concessies, eiseres had bezwaren tegen inschrijvingen eerder aan de orde moeten stellen, ernstige beroepsfout aannemelijk gemaakt en aanbesteding voor kinderopvang dient gestaakt.
Week 15 Week 16
Herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen vastgesteld
Bron: Expertisecentrum Europees Recht
De herziene wetgeving biedt lidstaten een kader om de emissies van en het energieverbruik in gebouwen in de EU te verminderen. Het gaat om een variatie van gebouwen, van woningen en kantoren tot scholen, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. De herziene richtlijn moet gaan helpen om de gezondheid en de levenskwaliteit van de mensen te verbeteren. 
Lees meer
Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft nieuwe adviezen gepubliceerd. De adviezen gaan over: Onvoldoende gelijk speelveld en intrekken gunningsbeslissing inhuuropdracht uitgezet binnen een DAS.
18 april 22 april
3.100 organisaties tekenen manifest voor Duurzaam Regeerakkoord
Bron: Duurzaam-ondernemen
In de Tweede Kamer is het manifest voor een Duurzaam Regeerakkoord overhandigd namens ruim 3.100 invloedrijke bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. De formerende partijen kunnen de roep om een toekomstgericht beleid niet langer negeren. Het manifest werd overhandigd aan kamerleden van NSC, VVD, BBB, GL-PvdA en PvdD, van de commissie van Economische Zaken en Klimaat.
Lees meer
Bijeenkomsten
Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen, de praktijk

Tijdens dit webinar op vrijdag 17 mei voeren we met elkaar het gesprek over hoe we meters gaan maken in de transitie naar de circulaire economie, door middel van het inkoopinstrument. We delen inspirerende praktijkvoorbeelden, resultaten en concrete handvatten, op basis van kennis en expertise.

Lees meer
Verdiepingssessies Actieplan MVOI           

Ben jij op zoek naar verdieping bij het bepalen van ambities en het maken van keuzes omtrent de MVOI-thema’s? Zoek je houvast bij borging van MVOI? Of wil je meer weten over evaluatie en rapportage? Meld je dan aan voor de verdiepingssessies op 21 mei en 20 juni.

Lees meer
MVOI contractmanagement: verdiepingssessies
 

Hoe kun je MVOI-thema’s in de contractfase al toepassen, bewaken en ontwikkelen? Hierover leer je alles tijdens de 3 online verdiepingssessies over MVOI contractmanagement. Op 23 mei organiseert PIANOo de eerste online verdiepingssessie, de andere 2 sessies zijn op 26 september en 21 november.

Lees meer