‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

PIANOo-alert nr. 411
22 september 2022

Online lezen
  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Aanbesteden op 3 A4: minder pagina’s, meer resultaat
Bron: PIANOo
Veel organisaties gebruiken veel pagina’s - juridische - tekst voor hun Europese aanbestedingen, waarin ‘gaten’ worden afgedicht. En alle mogelijke scenario’s worden beschreven. Deze wijze van aanbesteden schrikt veel regionale partijen af. Aanbesteden met Uitgangspunt 3 A4 houdt in: beknopt, to the point en in begrijpelijke taal aanbesteden. Een groeiende groep aanbestedende diensten besteedt al aan op ongeveer 3 A4’tjes.
Lees meer
Marktvisie en inkoopstrategie circulaire scholen
Bron: Buyer Groups
Scholen en gemeenten staan in Nederland vaak voor een grote opgave als we kijken naar de staat van het onderwijsvastgoed. De ambitie om de meest duurzame school te realiseren, is niet eenvoudig. Met de ontwikkeling van de Marktvisie biedt de Buyer Group circulaire scholen een handreiking aan scholen en gemeenten om circulaire ambities te formuleren.
Lees meer
Laat duurzaamheid meewegen bij keuzes in de zorg
Bron: Gezondheidsraad
Om bij het gebruik van hulpmiddelen in de zorg meer rekening te houden met het milieu, is het essentieel dat duurzaamheid gaat meewegen bij keuzes in de zorg. Regie van de overheid is nodig om een transitie in gang te zetten. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.
Lees meer
Innovatiepartnerschap wordt nauwelijks gebruikt
Bron: TenderNed
Het innovatiepartnerschap werd op 1 juli 2016 geïntroduceerd. Dat jaar werd de procedure 1 keer gebruikt. In 2018 beleefde de procedure met 12 keer zijn hoogtepunt. In de jaren daarna verloor het innovatiepartnerschap aan populariteit. In 2021 werd de procedure nog maar 3 keer gebruikt.
Lees meer
Nieuwe ARBIT-2022
Bron: Rijksweb
Bij het aangaan van contracten voor IT-producten en -diensten hanteert de Rijksoverheid algemene voorwaarden, de ARBIT. De ARBIT is onlangs vernieuwd en is op 10 september 2022 in werking getreden.
Lees meer
Nieuw advies Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft 1 nieuw advies gepubliceerd. Dit betreft: Onacceptabele beperking van de markt en onjuiste kwalificatie soort opdracht? Opdracht onvoldoende bepaald, heraanbesteding ligt in de rede.
Lees meer
Eerste actieplan MVOI 2022-2025 gepubliceerd
Bron: Ministerie van IenW
Het ministerie van IenW heeft haar Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) actieplan ’22-’25 opgesteld. Het actieplan omvat de ambities, doelen en acties van het ministerie van IenW voor het creëren van maatschappelijke impact via het inkoopproces.
Lees meer
Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 35 en 36
Bron: VdLC Publishers/consultants BV
In de afgelopen 2 weken is er alleen in week 35 1 uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraak worden kort besproken en gaat over: Terecht uitgesloten wegens ontbrekende documenten.
Week 35  
Bijeenkomsten
Netwerksessie: Inkoop versus Verkoop regio Noord-Holland Noord
Voor goede samenwerking is begrip, waardering en vertrouwen nodig. Op dinsdag 27 september 2022 organiseert Beter Aanbesteden een lunch voor ondernemers en aanbestedende diensten uit de regio Noord-Holland Noord. Aan de hand van stellingen gaan we in gesprek over samenwerken en het aanbesteden van leveringen en diensten.
Lees meer
Netwerkbijeenkomst Diversity Day
 
Op 4 oktober 2022 viert Nederland Diversity Day! PIANOo organiseert samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een netwerkevenement voor aanbestedende diensten en bedrijven met een inhoudelijk programma om inclusie en diversiteit in aanbestedingen te bevorderen.
Lees meer
Werksessie: Versnellen in de markt van het Biobased Bouwen
The Green Village en de Biobased Buyer Groups van PIANOo organiseren op 6 oktober 2022 een werksessie over Versnellen in de markt van het biobased bouwen. Waar zitten de kansen en de drempels in de bouwmarkt: en waar kunnen inkoop, proeftuinen en écht bouwen elkaar steeds beter raken?
Lees meer
Werkcongres Innovatiegericht Inkopen
 
Hoe kunnen overheden samen met de markt nog beter werken aan innovatieve oplossingen? Hoe bied je als opdrachtgever meer ruimte voor innovatieve oplossingen? Welke knelpunten ervaar je daarbij nog? Kom op 3 november 2022 naar Utrecht voor inspirerende keynotes, praktijkcasussen én om met elkaar de inkooppraktijk innovatiegerichter te maken.
Lees meer
Meer bijeenkomsten
27 sept Online inloopspreekuur ondersteuning actieplan MVOI
28 sept Marktdag Beter Aanbesteden Noord-Nederland
29 sept Webinar Inkoop en de jaarlijkse accountantscontrole
6 okt Online vragenuurtje MVI-zelfevaluatie tool (MVI ZET)
7 okt Startwebinars voor publieke bestuurders: Inkopen met impact
11 okt Community of Practice – Contractmanagement in circulaire inkooptrajecten
12 okt Webinar Opstellen Actieplan MVOI
13 okt  Netwerksessie: Inkoop - Verkoop regio Zuid-Holland Infra
13 okt  Ondertekening Manifest MVOI
27 okt  Met elkaar in gesprek op de GWW marktdag - regio Noord-Holland
28 okt  Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen, de praktijk
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties