Beter Aanbesteden dankzij data-analyses en Marktvisie circulaire viaducten en bruggen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

PIANOo-alert nr. 450
21 maart 2024

Online lezen  |  Afmelden

De PIANOo-alert informeert u over nieuwe publicaties, jurisprudentie en bijeenkomsten van PIANOo. Daarnaast geeft deze nieuwsbrief een overzicht van wat er speelt in de media rond inkopen en aanbesteden.
 
Praktijkvoorbeeld: Beter Aanbesteden dankzij data-analyses
Bron: PIANOo
Data zijn een belangrijke bron van informatie om aanbestedingen (extra) goed vorm te geven. Deze data-analyses zijn voor veel inkopers nog onbekend terrein. Wout Groeneveld, specialist Tenderdata en medeoprichter van DataConsultatie en Aletta Peelen, teamleider Inkoop en Contractmanagement bij de gemeente Utrecht, delen relevante kennis over en handvatten voor succesvolle data-analyses.
Lees meer
Marktvisie en Inkoopstrategie Circulaire viaducten en bruggen
Bron: Buyer Groups
Hoe kun je circulariteit het beste meenemen in een aanbesteding voor viaducten en bruggen? De Buyer Group Circulaire Bruggen en Viaducten, bestaande uit een groep gedreven publieke opdrachtgevers, is aan de slag gegaan met deze vraag en heeft inmiddels een marktvisie (inclusief inkoopstrategie) en direct toepasbare contractteksten opgeleverd.
Lees meer
Gemeente Heerlen pakt door met MVOI
Bron: PIANOo
Vorig jaar heeft de gemeente Heerlen zich bij een landelijke voorhoede aangesloten, door het landelijk MVOI-manifest te ondertekenen. Als onderdeel van dit initiatief heeft de gemeente nu een concreet actieplan ontwikkeld om de impact van haar inkoopbeleid te vergroten en dit duidelijk zichtbaar te maken.
Lees meer
EU lidstaten steunen gestript CSDDD wetsvoorstel
Bron: Duurzaam-ondernemen.nl
EU-regeringsleiders hebben na een wekenlange blokkade alsnog ingestemd met de EU-wet verantwoord ondernemen. De EU laat hiermee zien dat het hoog tijd is voor wettelijke regels die bedrijven verplicht om misstanden als uitbuiting, landroof en klimaatschade aan te pakken.
Lees meer
Winnaars Circular Awards bekend
Bron: De Week van de Circulaire Economie
Op 14 maart 2024 zijn de winnaars van de Circular Awards 2024 bekendgemaakt tijdens de Nationale Circulaire Conferentie in Nijmegen. Buurman, PHA2USE en Stichting Wood Loop vielen in de prijzen. Sabine Biesheuvel, directeur van BlueCity Rotterdam, is verkozen tot Circular Hero 2024.
Lees meer
Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts
Bron: Commissie van Aanbestedingsexperts
De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft nieuwe adviezen gepubliceerd. De adviezen gaan over: verwijzing in technische specificaties naar bijzondere werkwijze van één specifieke werknemer, samenvoeging vanwege belang buiten de scope van de opdracht is onnodig, motivering splitsingsverbod en aanbesteder komt geen beroep toe op in artikel 2.18 lid 3 Aanbestedingswet 2012 bedoelde percelenregeling.
13 maart   15 maart
Advies aan EU-hof naar aanleiding van prejudiciële vragen (derde landen)
Bron: Expertisecentrum Europees Recht
Alleen marktdeelnemers uit derde landen die lid zijn de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) of waarmee een andere internationale overeenkomst is gesloten, kunnen zich beroepen op bepalingen van de EU-aanbestedingsrichtlijn. Dat is het advies van advocaat-generaal Collins aan het EU-Hof naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Kroatische rechter.
Lees meer
Actuele uitspraken aanbestedingsrecht weken 9 en 10
Bron: VdLC publishers/consultants BV
Er zijn 5 uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl. Deze gaan o.a. over: Besix niet benadeeld door mogelijke wezenlijke wijziging, niet aannemelijk dat sportveldverlichting niet aan eisen voldoet, korting op maximumtarieven langdurige zorg onrechtmatig en mededinging in meer dan geringe mate aangetast.
Week 9   Week 10
Circulaire voedselketen: juridische mogelijkheden voor overheden
Bron: Binnenlands bestuur
Circulaw ontsluit een nieuw themadossier met 19 wetsinstrumenten en maakt deze inzichtelijk en toepasbaar voor beleidsambtenaren bij decentrale overheden. Overheden hebben hiervoor verschillende maatregelen tot hun beschikking. CircuLaw maakt inzichtelijk welke maatregelen er zijn en hoe goed elke maatregel kan werken tegen voedselverspilling.
Lees meer
Europese Commissie start eerste onderzoek onder de FSR
Bron: Expertisecentrum Europees Recht
Op 16 februari 2024 is door de Europese Commissie het eerste diepgaande onderzoek naar de mogelijk marktverstorende rol van buitenlandse subsidies gestart. Deze bevoegdheid van de Commissie volgt uit de in juli 2023 in werking getreden verordening buitenlandse subsidies (FSR).
Lees meer
Bijeenkomsten
Webinar richtlijnen CSRD en CSDDD, wat moet ik ermee?
Op maandag 25 maart organiseren Platform WOW en PIANOo een webinar over de Europese richtlijnen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Mariska Verseveld, senior aanbestedingsexpert bij PIANOo, vertelt welke impact deze richtlijnen hebben voor opdrachtnemers en opdrachtgevers.
Lees meer
Biobased Bites Lunchwebinar
Op 26 maart organiseert Building Balance, samen met Pianoo - Buyer Group Biobased Bouwmaterialen, voor alle partijen betrokken bij (ver)bouwprojecten een lunchwebinar: Biobased Bites. Zij presenteren een onderwerp rondom biobased bouwen in hapklare brokken. Het doel? Jouw kennis over biobased bouwen zo'n boost geven, dat stil blijven zitten onmogelijk is!
Lees meer
Webinar - opstellen Actieplan MVOI
 
De basistraining over het opstellen van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) wordt nog één keer aangeboden. Op 11 april doorlopen we stap voor stap het actieplan en het Manifest MVOI komt kort aan bod. Hierna organiseren we 3 verdiepingssessies over de actieplannen MVOI.
Lees meer
Netwerk contractmanagers Ketenverantwoordelijkheid & ISV
Wil je als contractmedewerker/manager bijdragen aan betere omstandigheden in de keten? Wil je hierover het gesprek aangaan met je leveranciers? En ben je geïnteresseerd om te leren van andere contractmanagers en experts? Meld je dan aan voor dit netwerk. De eerste bijeenkomst is op 18 april.
Lees meer
De Week van Beter Aanbesteden 25 t/m 29 maart 2024
25 maart Webinar: Toepassen gunningsmethodiek Schoon en emissieloos bouwen
26 maart Webinar: Wat kan inkoop leren van verkoop
26 maart Aanbestedingscongres 2024 (Techniek Nederland)
27 maart Marktoriëntatie: Handvatten voor aanbesteding Bedrijfskleding
28 maart  Webinar: Beter aanbesteden door gebruik van data
28 maart Webinar: Wat betekent generatieve AI voor de toekomst van inkoop en verkoop?
29 maart Webinar: Aanbesteden voor beginnende en nieuwsgierige ondernemers
Volg ons
     t  in    
Contact
E-mail opties